Övriga tävlingar

Värnamo Fotoklubb

Övriga tävlingar


Information lämnas fortlöpande vid klubbens månadsmöten och på hemsidan.Östsvenskan (länk)


Tävlingen gäller bildkollektioner för projektionsbilder. Här tävlar klubbar inom Östsvenska Fotodistriktet mot varandra. Tävlingen hålls en gång varje höst. Aktuella regler bifogas med inbjudan. Tävlingsavgift betalas av varje deltagare.RIFO (Länk)


Riksfotoutställningen – RIFO

Riksförbundet Svensk Fotografi arrangerar varje år en tävling som redovisas på riksfotostämman. Tävlingsavgift betalas av varje deltagare.Riksförbundets årsbok (länk)


Medlemmar har möjliget att lämna in bilder mer info på RIFO's hemsida. En jury avgör vilka av de inlämnade bilderna som kommer med i årets bok.


 

Copyright © 2019 Värnamo Fotoklubb


Adress: Myntgatan 3 , Värnamo

Kontakt: Se formulär under kontakt på hemsidan.