Övriga tävlingar

Övriga tävlingar


Information lämnas fortlöpande vid klubbens månadsmöten och på hemsidan.Östsvenskan (länk)


Tävlingen gäller bildkollektioner för projektionsbilder. Här tävlar klubbar inom Östsvenska Fotodistriktet mot varandra. Tävlingen hålls en gång varje höst. Aktuella regler bifogas med inbjudan. Tävlingsavgift betalas av varje deltagare.RIFO (Länk)


Riksfotoutställningen – RIFO

Riksförbundet Svensk Fotografi arrangerar varje år en tävling som redovisas på riksfotostämman. Tävlingsavgift betalas av varje deltagare.