Klubbtävlingar

Klubbtävlingar, för årets bild och årets fotograf


Regler och inlämning till klubbtävlingar


 •     Både digitalt- och pappersbild-klassen är öppna för så väl digitalt som analogt framställda bilder.
 •     Bilderna får vara både i färg och svart/vitt. Undantag kan förekomma och meddelas i så fall av tävlingsledaren
      och via hemsidan.
 •     Tävlingsbidragen får vara kolorerade, delfärgade eller ha andra specialaffekter. Fotografen ges fri möjlighet till
      sin kreativitet, uttrycksformen får här fritt spelrum. En förutsättning är dock att det är en fotografisk bild och
      att den från grunden är framtagen/producerad av respektive fotograf.
 •     Bilder som tidigare placerat sig på plats 3 eller bättre i tävlingar, klubbtävling eller extern tävling, får inte
      lämnas in till ny tävlingsomgång.
 •     Tidigare publicerade bilder får inte deltaga i klubbens tävlingar.
 •     Bilderna får inte vara märkta med signatur, namn eller tidigare tävlings nr. Ev märkning skall raderas eller
      täckas över före inlämning.
 •     Max 3 bilder per fotograf och klass. Poäng från de 2 bästa bilderna räknas.
 •     Senaste inlämningsdag meddelas via utskick, klubbmöte och på hemsidan.

Praktiska detaljer, klubbtävlingar


Digitalt


Bilderna skickas via mail till tävlingsledaren om inte annat avtalas.

Längsta sida max 2000 pixlar och max vikt/filstorlek 1,5MB.

Tävlingsledaren kontaktas för info ang namngivning av bildfiler.


 

Pappersbilder, klassen är vilande

(Tills vidare har vi ingen tävling i printade bilder).


Inlämning sker vid klubbmöte.

Bilderna bör vara monterade med passeparteout i max storlek B x H 30 x 40 cm, en kartongbaksida bör också vara monterad, för att skydda bilden under transport och handhavande. Markering ska finnas på baksidan angående upphängningsriktning.

Passeparteuot kan du köpa på klubbens månadsmöten.