Storfoto

Historik Storfotomöte


Bakgrund

Under 1970-talets början beslutade styrelsen i Värnamo FK att man skulle vidga sina vyer och kom fram till att de ville bredda sina kontaktytor med flera klubbar.


1972 ”föddes” det som fick namnet Storfototräffen då klubben tog initiativet till en årlig samling av de geografiskt närmaste fotoklubbarna.

Det beslutades att bli i november en fotokväll som skulle lysa upp höstmörkret.


Tanken var att klubbarna i ett ambulerande värdskap skulle skaffa en föreläsare i foto,

gärna av lite större dignitet inom ramen för var ekonomin tillät.

Man skulle också utlysa en fototävling i dia som var belagt med ett motto vilken den tilltänkte gästföreläsaren skulle bedöma och redovisa.


Många ”storfräsare” blev det genom årens lopp några kan nämnas:

Hans Hammarskiöld, Stig T Karlsson, Kary H Lasch, Jan Grahn, Sven Gillsäter, Tore Hagman Jan Töve, Ulf Sjöstedt med flera.


Från starten var vi tio klubbar, dessa var:

Bor, Gislaved, Ljungby,Rydaholm,Skillingaryd,Smålands Burseryd, Smålandsstenar, Vittaryd

och Värnamo.

 

År 2015 när detta skrivs finns det tyvärr endast Skillingaryd och Värnamo kvar  av de ursprungliga klubbarna de flesta har lagt ner sin verksamhet, ett par finns ännu kvar men anser sig inte ha kapacitet att åta sig värdskapet.


För att hålla traditionen vid liv tillkom under 1990-talet klubbarna i Bankeryd, Huskvarna och

SAAB, Jönköping tillsammans med ursprungsklubbarna Skillingaryd och Värnamo, antalet

klubbar har alltså halverats.

De kvarvarande klubbarna kämpar med liv och lust vidare med traditionen som 2012 kunde fira 40 år sedan starten. Ja ni läste rätt, i skrivande stund har vi alltså avverkat 43 träffar i obruten följd något som vi känner oss väldigt glada och stolta över.


Det är vår förhoppning att de kvarvarande klubbarna ska tycka att det är inspirerande och roligt att ”streta”vidare.Värnamo i november 2015

VÄRNAMO FOTOKLUBB

g/m

Lars-Olof Smedenfors

Sekreterare och textförfattare